Makroiqtisadi göstəricilər (2019-cu ilin yanvar ayı)... Ətraflı

05.03.2019

Göstəricinin adı 2019-cu ilin yanvar ayı faktiki 2019-cu ilin yanvar ayı 2018-ci ilin yanvar ayına nisbət, faizlə Məlumat üçün
2018-ci ilin yanvar ayı 2017-ci ilin yanvar ayına nisbət, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 3 224,8 102,9 100,7
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 503,3 74,5 66,6
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 284,3 59,1 68,0
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 307,8 112,5 73,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 1 557,7 103,5 103,0
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 442,9 100,9 100,8
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 788,1 *) 100,3 106,1
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2019-cu il 01 yanvar vəziyyətinə, nəfər) 9 243 48,8 127,8
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 101,9 105,5

*) 2018-ci ilin yanvar-dekabr ayları

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [-12-] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115