Makroiqtisadi göstəricilər (2018-ci ilin yanvar-dekabr ayları)... Ətraflı

13.02.2019

Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-dekabr ayları faktiki 2018-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2017-ci ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2017-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2016-cı ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 41 560,5 100,7 95,8
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 11 339,1 95,5 99,9
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 6 622,6 85,5 97,6
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 6 411,1 104,7 93,2
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 20 797,3 103,8 103,3
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 5 717,3 103,2 100,7
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 782,6 *) 100,1 106,5
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2019-cu il 01 yanvar vəziyyətinə, nəfər) 9 243 48,8 127,8
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,8 112,7

*) 2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [-13-] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115