Makroiqtisadi göstəricilər (2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları)... Ətraflı

26.12.2018

Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları faktiki 2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2017-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2016-cı ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 38 450,8 100,2 96,3
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 11 031,6 86,5 96,7
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 7 394,5 80,9 97,9
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 5 499,0 106,5 104,0
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 17 568,6 103,4 102,9
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 4 806,8 102,9 100,0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı manat (2018-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında) 783,4 100,1 106,7
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2018-ci il dekabrın 1-nə, nəfər) 16 603 92,8 119,5
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,9 113,2
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [-14-] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115