Makroiqtisadi göstəricilər (2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları)... Ətraflı

29.11.2018

Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları faktiki 2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2017-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2016-cı ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 34 994,5 100,2 95,7
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 10 013,2 85,7 97,1
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 6 720,9 80,7 98,1
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 4 868,9 104,2 105,4
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 15 966,3 103,2 102,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 4 279,2 102,9 100,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı manat (2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında) 785,6 100,2 108,0
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2018-ci il noyabrın 1-nə, nəfər) 17 633 100,3 116,9
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,0 113,5
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [-15-] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115