Makroiqtisadi göstəricilər (2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları)... Ətraflı

31.10.2018

Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları faktiki 2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarının 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarının 2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 31 182,2 100,9 94,9
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 6 918,8 80,9 103,1
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 4 183,7 71,2 106,1
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 4 269,8 102,4 106,6
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 14 188,7 103,3 102,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 3 816,5 102,6 100,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı manat (2018-ci ilin yanvar-avqust aylarında) 787,3 100,7 108,3
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2018-ci il oktyabrın 1-nə, nəfər) 18 104,0 103,9 115,5
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,2 113,7
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [-16-] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115