Makroiqtisadi göstəricilər (2018-ci ilin yanvar-avqust ayları)... Ətraflı

28.09.2018

Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-avqust ayları faktiki 2018-ci ilin yanvar-avqust aylarının 2017-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2017-ci ilin yanvar-avqust aylarının 2016-cı ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 27 560,4 100,8 93,8
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 7 888,6 83,2 102,3
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 5 280,8 78,3 104,9
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 3 597,7 97,8 107,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 12 450,6 103,1 102,1
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 3 231,4 102,6 99,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı manat (2018-ci ilin yanvar-iyul aylarında) 789,9 101,5 107,6
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2018-ci il sentyabrın 1-nə, nəfər) 18 553 107,4 111,8
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 103,2 114,0
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [-17-] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115