Makroiqtisadi göstəricilər (2018-ci ilin yanvar-iyul ayları)... Ətraflı

29.08.2018

Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-iyul ayları faktiki 2018-ci ilin yanvar-iyul aylarının 2017-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2017-ci ilin yanvar-iyul aylarının 2016-cı ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 24 081,6 99,7 94,4
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 6 587,7 78,6 102,6
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 4 555,7 76,9 105,0
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 3 132,7 96,8 111,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 10 941,8 103,0 102,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 2 797,7 102,3 99,4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı manat (2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında) 789,3 101,6 107,8
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2018-ci il avqustun 1-nə, nəfər) 18 959 110,8 110,5
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 103,2 114,0
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [-18-] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115