Makroiqtisadi göstəricilər (2018-ci ilin yanvar-iyun ayları)... Ətraflı

06.08.2018

Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları faktiki 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarının 2017-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2017-ci ilin yanvar-iyun aylarının 2016-cı ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 20 514,2 100,3 94,3
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 4 466,3 76,5 103,6
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 2 845,4 73,5 103,5
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 2 676,4 97,0 115,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 9 505,8 102,8 102,3
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 2 372,9 102,1 99,4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı manat (2018-ci ilin yanvar-may aylarında) 790,6 102,1 107,4
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2018-ci il iyulun 1-nə, nəfər) 19 274 113,7 111,3
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 103,3 114,0
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [-19-] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115