Makroiqtisadi göstəricilər (2021-ci ilin yanvar-iyun ayları)... Ətraflı

03.08.2021

Göstəricinin adı 2021-ci ilin yanvar-iyun ayları faktiki 2021-ci ilin yanvar-iyun ayları 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2020-ci ilin yanvar-iyun ayları 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 18 656,8 104,2 98,2
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 4 105,8 101,1 103,7
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 2 290,0 122,5 96,3
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 3 165,1 103,4 113,0
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 11 007,3 103,0 99,0
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 2 094,5 103,8 77,7
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 944,4 *) 96,0 119,8
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,8 102,6

*) 2021-ci ilin yanvar-may aylarında

 
1 [-2-] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115