Makroiqtisadi göstəricilər (2018-ci ilin yanvar-aprel ayları)... Ətraflı

30.05.2018

Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-aprel ayları faktiki 2018-ci ilin yanvar-aprel aylarının 2017-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2017-ci ilin yanvar-aprel aylarının 2016-cı ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 13 040,7 100,0 94,4
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 3679,5 84,2 99,3
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 2555,5 82,0 102,9
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 1 733,7 97,5 119,0
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 6 055,3 103,2 102,0
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 1 642,8 100,6 97,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı manat (2018-ci ilin yanvar-mart aylarında) 779,4 102,0 107,4
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2018-ci il mayın 1-nə, nəfər) 19 155 116,7 111,3
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 103,7 113,8
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [-21-] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115