Makroiqtisadi göstəricilər (2018-ci ilin yanvar-mart ayları)... Ətraflı

07.05.2018

Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-mart ayları faktiki 2018-ci ilin yanvar-mart aylarının 2017-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2017-ci ilin yanvar-mart aylarının 2016-cı ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 9 599,1 101,3 93,5
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, milyon manat 2 061,4 75,0 116,6
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 1 345,1 70,0 112,8
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 1 130,3 93,1 120,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 4 713,0 103,2 102,0
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 1 238,2 100,6 96,9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2018-ci ilin yanvar-fevral aylarında) 745,7 101,1 107,5
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2018-ci il aprelin 1-nə, nəfər) 19 140 118,5 116,6
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 104,1 113,5
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [-22-] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115