Makroiqtisadi göstəricilər (2018-ci ilin yanvar-fevral ayları)... Ətraflı

29.03.2018

Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-fevral ayları faktiki 2018-ci ilin yanvar-fevral aylarının 2017-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2017-ci ilin yanvar-fevral aylarının 2016-cı ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 6 346,0 101,0 95,2
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, milyon manat 1 453,1 67,3 116,6
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 1 080,9 72,8 112,8
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 558,8 72,8 120,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 2 858,7 103,1 101,6
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 799,8 100,9 98,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2018-ci ilin yanvar ayında) 764,0 101,7 106,9
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2018-ci il martın 1-nə, nəfər) 19 111 120,2 122,6
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 104,8 112,9
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [-23-] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115