Makroiqtisadi göstəricilər (2018-ci ilin yanvar ayı)... Ətraflı

28.02.2018

Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar ayı faktiki 2018-ci ilin yanvar ayı 2017-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2017-ci ilin yanvar ayı 2016-cı ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 3 421,3 100,7 98,7
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, milyon manat 653,4 66,6 105,5
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 465,2 68,0 102,0
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 256,0 73,1 93,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 1 490,3 103,0 101,5
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 424,5 100,8 98,6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2017-ci ilin yanvar-dekabr aylarında) 785,8 106,1 111,3
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2018-ci il fevralın 1-nə, nəfər) 18 856 121,3 124,2
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 105,5 112,1
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [-24-] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115