Makroiqtisadi göstəricilər (2017-ci ilin yanvar-dekabr ayları)... Ətraflı

06.02.2018

Göstəricinin adı 2017-ci ildə, faktiki 2017-ci ilin 2016-cı ilə nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2016-cı il 2015-ci ilə nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 33 192,2 95,8 98,0
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, milyon manat 11 563,8 99,9 98,1
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 7 662,4 97,6 99,1
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 5 792,3 93,2 93,7
Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, min ton 60 124 102,1 97,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi, milyon manat 1 617,6 106,8 104,0
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 19 613,5 103,3 101,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 5 394,3 100,7 97,3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2017-ci ilin yanvar-noyabr aylarında) 782,0 106,5 111,8
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2018-ci il yanvarın 1-nə, nəfər) 18 926 127,8 122,3
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 112,7 111,5
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [-25-] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115