Makroiqtisadi göstəricilər (2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları)... Ətraflı

26.12.2017

Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları faktiki, milyon manat 2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2016-cı ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2016-cı ilin yanvar-noyabr ayları 2015-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən,faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 29 929,3 96,3 99,4
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, milyon manat 12 331,2 96,7 94,7
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 8 841,9 97,9 95,8
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 5 130,1 104,0 106,6
Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, min ton 53 021,2 101,6 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi, milyon manat 1 486,4 104,5 103,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 16 601,0 102,9 102,5
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 4 553,0 100,0 99,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2017-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında) 782,9 106,7 111,6
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2017-ci il dekabrın 1-nə, nəfər) 17 889 119,6 124,8
İstehlak qiymətlərinin indeksi (avqust ayında) - 113,2 111,2
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [-26-] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115