Makroiqtisadi göstəricilər (2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları)... Ətraflı

29.11.2017

Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları faktiki, milyon manat 2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2016-cı ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2016-cı ilin yanvar-oktyabr ayları 2015-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən,faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 26 808,6 95,7 99,9
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, milyon manat 11 301,8 97,1 96,8
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 8 051,8 98,1 95,7
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 4 656,9 105,4 108,3
Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, min ton 48 201,1 101,6 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi, milyon manat 1 351,3 104,3 103,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 15 108,2 102,7 102,6
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 4 054,6 100,1 99,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında) 783,8 108,0 110,8
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2017-ci il noyabrın 1-nə, nəfər) 17 576 116,9 126,5
İstehlak qiymətlərinin indeksi (avqust ayında) - 113,5 110,3
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [-27-] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115