Makroiqtisadi göstəricilər (2017-ci ilin yanvar-avqust ayları)... Ətraflı

26.09.2017

Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar-avqust ayları faktiki, milyon manat 2017-ci ilin yanvar-avqust ayları 2016-cı ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2016-cı ilin yanvar-avqust ayları 2015-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən,faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 20 828,0 93,8 101,3
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, milyon manat 9 109,4 102,3 94,2
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 6 481,8 104,9 92,1
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 3 649,8 107,1 108,4
Nəqliyyat xidmətlərinin həcmi, milyon manat 37 017,3 101,6 101,7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi, milyon manat 1 066,0 102,8 108,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 11 732,5 102,1 101,9
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 3 075,7 99,1 101,6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2017-ci ilin yanvar-iyul aylarında) 777,9 107,6 111,2
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2017-ci il sentyabrın 1-nə, nəfər) 17 280 111,8 131,5
İstehlak qiymətlərinin indeksi (iyul ayında) - 114,0 110,8
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [-29-] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115