Makroiqtisadi göstəricilər (2021-ci ilin yanvar-mart ayları)... Ətraflı

05.05.2021

Göstəricinin adı 2021-ci ilin yanvar-mart ayları faktiki 2021-ci ilin yanvar-mart ayları 2020-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2020-ci ilin yanvar-mart ayları 2019-cu ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 8 825,4 101,2 100,8
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 1 975,3 95,9 119,5
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 1 446,8 165,0 101,1
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 1 237,1 87,2 117,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 5 366,7 100,5 100,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 1 130,2 90,0 93,7
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 899,7 *) 93,9 120,6
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,4 102,8

*) 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında

 
1 2 [-3-] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115