Makroiqtisadi göstəricilər (2017-ci ilin yanvar-iyul ayları)... Ətraflı

31.08.2017

 

Göstəricinin adı

 2017-ci ilin
yanvar-iyul
ayları
faktiki,

2017-ci ilin
yanvar-iyul
ayları
2016-cı ilin
yanvar-iyul
aylarına
nisbətən,
faizlə

Məlumat üçün
2016-cı ilin
yanvar-iyul  ayları
2015-ci ilin
yanvar-iyul aylarına nisbətən,faizlə

Sənaye məhsulu, milyon manat               

15 743,6

94,4

101,3

 

Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,
milyon manat

8 049,2

102,6

95,5

             o cümlədən
tikinti-quraşdırma işlərinə

5 691,1

105,0

93,4

 

Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat

3 222,7

111,8

105,8

 

Nəqliyyat xidmətlərinin həcmi,
milyon manat            

32 390,2

101,6

 

101,7

 

İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi, milyon manat                                                     

917,6

102,9

127,7

  Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat

10 304,9

102,7

103,0

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər

2 673,4

  99,4

 

100,2

Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat
(2017-ci ilin yanvar-iyun  aylarında)

 

 

776,7

107,8

 

 

111,3

 

İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı  (2017-ci il  avqustun  1-nə, nəfər)

17  114  

 

110,5

132,5

 

İstehlak qiymətlərinin indeksi
(iyul ayında)

  
-

      114,0

110,6

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [-30-] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115