Makroiqtisadi göstəricilər (2017-ci ilin yanvar-iyun ayları)... Ətraflı

02.08.2017

Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar-iyun ayları faktiki, milyon manat 2017-ci ilin yanvar-iyun ayları 2016-cı ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2016-cı ilin yanvar-iyun ayları 2015-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən,faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 15 743,6 94,3 101,8
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, milyon manat 5 838,9 103,6 95,0
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 3 872,5 103,5 89,4
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 2 760,5 115,7 97,8
Nəqliyyat xidmətlərinin həcmi, milyon manat 27 763 27 327 101,6
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi, milyon manat 750,2 105,5 119,5
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 8 942,2 102,3 101,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 2 269,2 99,4 100,3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2017-ci ilin yanvar-may aylarında) 774,1 107,4 112,3
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2017-ci il iyulun 1-nə, nəfər) 16 945 111,2 131,2
İstehlak qiymətlərinin indeksi (iyun ayında) - 114,0 110,5
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [-31-] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115