Makroiqtisadi göstəricilər (2017-ci ilin yanvar-may ayları)... Ətraflı

30.06.2017

Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar-may ayları faktiki, milyon manat 2017-ci ilin yanvar-may ayları 2016-cı ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2016-cı ilin yanvar-may ayları 2015-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən,faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 13 186,8 94,7 100,3
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, milyon manat 5 298,1 99,4 95,6
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 3 797,8 103,6 90,7
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 2 262,0 120,1 94,6
Nəqliyyat xidmətlərinin həcmi, milyon manat 13 915 101,7 101,0
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi, milyon manat 628,4 103,2 110,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 7 160,0 102,5 101,6
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 1 892,7 97,5 103,4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2017-ci ilin yanvar-aprel aylarında) 776,1 108,4 112,5
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2017-ci il iyunun 1-nə, nəfər) 16 696 111,6 127,1
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 114,0 110,4
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [-32-] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115