Makroiqtisadi göstəricilər (2017-ci ilin yanvar-aprel ayları)... Ətraflı

30.05.2017

Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar-aprel ayları faktiki, milyon manat 2017-ci ilin yanvar-aprel ayları 2016-cı ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2016-cı ilin yanvar-aprel ayları 2015-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən,faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 10 557,8 94,4 99,5
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, milyon manat 4 233,0 99,3 97,7
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 3 018,7 102,9 90,0
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 1 766,4 119,0 100,1
Nəqliyyat xidmətlərinin həcmi, milyon manat 1 891,3 115,2 90,6
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi, milyon manat 498,8 102,2 110,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 5 646,0 102,0 102,9
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 1 588,5 97,1 102,3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2017-ci ilin yanvar-mart aylarında) 763,9 107,4 112,8
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2017-ci il mayın 1-nə, nəfər) 16 411 111,3 126,1
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 100,4 109,9
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [-33-] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115