Makroiqtisadi göstəricilər (2017-ci ilin yanvar-mart ayları)... Ətraflı

08.05.2017

Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar-mart ayları faktiki, milyon manat 2017-ci ilin yanvar-mart ayları 2016-cı ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2016-cı ilin yanvar-mart ayları 2015-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən,faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 8 100,3 93,5 99,3
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, milyon manat 3 003,0 109,2 93,0
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 2 098,1 111,6 87,3
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 1 261,5 124,8 103,1
Nəqliyyat xidmətlərinin həcmi, milyon manat 1 389,8 115,0 126,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi, milyon manat 359,1 100,8 108,6
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 4374,7 102,0 103,1
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 1 195,6 96,9 101,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2017-ci ilin yanvar-fevral aylarında) 740,0 107,8 110,1
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2017-ci il aprelin 1-nə, nəfər) 16 156 116,6 119,2
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 113,5 110,3
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [-34-] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115