Makroiqtisadi göstəricilər (2017-ci ilin yanvar-fevral ayları)... Ətraflı

03.04.2017

Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar-fevral ayları faktiki, milyon manat 2017-ci ilin yanvar-fevral ayları 2016-cı ilin yanvar fevral aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2016-cı ilin yanvar-fevral ayları 2015-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən,faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 5 592,2 95,2 99,9
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, milyon manat 2 026,7 116,6 96,5
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 1 394,2 112,8 90,6
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 798,4 120,8 107,4
Nəqliyyat xidmətlərinin həcmi, milyon manat 915,9 116,8 129,7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi, milyon manat 222,5 92,3 98,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 2 630,7 101,6 105,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 767,1 98,8 102,0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2017-ci ilin yanvar ayında) 753,6 107,2 113,0
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2017-ci il martın 1-nə, nəfər) 15 905 122,6 112,1
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 112,9 111,0
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [-35-] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115