Makroiqtisadi göstəricilər (2017-ci ilin yanvar ayı)... Ətraflı

28.02.2017

Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar ayı faktiki, milyon manat 2017-ci ilin yanvar ayı 2016-cı ilin yanvar ayın nisbətən, faizlə Məlumat üçün
016-cı ilin yanvar ayı 2015-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 3 047,5 98,7 96,6
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, milyon manat 920,5 105,5 103,9
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 642,6 102,0 101,5
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 370,0 137,0 96,5
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 1 365,5 101,5 105,0
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat (2016-cı ilin yanvar-dekabr aylarında) 405,4 98,6 102,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 740,9 111,3 107,3
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2017-ci il fevralın 1-nə, nəfər) 15544 124,2 108,5
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 112,1 113,2
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [-36-] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115