Makroiqtisadi göstəricilər (2016-cı ilin yanvar-dekabr ayı)... Ətraflı

02.02.2017

Göstəricilər 2016-cı ilin yanvar-dekabr ayları faktiki, milyon manat 2016-cı ilin yanvar-dekabr ayları 2015-ci ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2015-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2014-cü ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu 26 939,0 99,7 102,3
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 13 588,0 98,1 101,6
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 9 618,5 99,1 104,2
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi 5 453,3 93,7 104,6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 137,7 97,9 94,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1 491,4 104,0 106,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 16 585,5 101,7 114,7
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 4 918,8 97,6 105,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2016-cı ilin yanvar-noyabr aylarında) 734,5 111,8 106,5
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2017-ci il yanvarın 1-nə, nəfər) 14812 122,3 105,8
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 111,5 105,2
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [-37-] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115