Makroiqtisadi göstəricilər (2016-cı ilin yanvar-noyabrr ayı)... Ətraflı

27.12.2016

Göstəricilər 2016-cı ilin yanvar-noyabr ayları faktiki,milyon manat 2016-cı ilin yanvar-noyabr ayları 2015-ci ilin yanvar- noyabr aylarına nisbətən,faizlə Məlumat üçün
2015-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2014-cü ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu 23 986,0 99,4 102,5
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 11 906,0 94,7 102,3
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 8 430,4 95,8 104,9
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi 4 849,9 106,6 94,7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 125,4 97,1 95,4
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1 347,6 103,8 106,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 14 083,2 102,5 114,7
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 4155,8 99,8 108,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2016-cı ilin yanvar-oktyabr aylarında) 733,5 111,6 106,5
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2016-cı il dekabrın 1-nə,nəfər) 14 963 124,8 105,5
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 111,2 104,8
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [-38-] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115