Makroiqtisadi göstəricilər (2016-cı ilin yanvar-oktyabr ayı)... Ətraflı

30.11.2016

Göstəricilər 2016-cı ilin yanvar-oktyabr ayları faktiki, milyon manat 2016-cı ilin yanvar-oktyabr ayları 2015-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən,faizl Məlumat üçün
2015-ci ilin 2015-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2014-cü ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu 21 701,2 99,9 101,5
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 10 864,7 96,8 103,1
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 7 667,2 95,7 109,6
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi 4 376,7 108,3 94,6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 113,8 96,8 95,4
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1 212,0 103,1 108,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 12 793,2 102,6 115,0
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3 695,7 99,8 106,3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında) 726,0 110,8 106,2
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı 15 038 126,5 105,3
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 110,8 104,8
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [-39-] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115