Makroiqtisadi göstəricilər (2020-ci ilin yanvar-dekabr ayları)... Ətraflı

03.02.2021

Göstəricinin adı 2020-ci ilin yanvar-dekabr ayları faktiki 2020-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2019-cu ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2019-cu ilin yanvar-dekabr ayları 2018-ci ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 29 691,6 95,2 100,7
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 10345,4 95,0 97,7
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 4947,2 93,1 79,4
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 7324,8 100,6 110,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 23 062,2 100,5 104,2
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 4 315,0 70,4 104,0
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 924,4 *) 108,1 109,3
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,3 102,8

*) 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında

 
1 2 3 [-4-] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115