Makroiqtisadi göstəricilər (2016-cı ilin yanvar-sentyabrt ayı)... Ətraflı

02.11.2016

Göstəricilər 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları faktiki, milyon manat 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları 2015-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2015-ci ilin yanvar- sentyabr ayları 2014-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu 19 222,9 100,1 101,2
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 9 401,9 93,7 106,3
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 6 509,9 92,0 114,5
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi 3 897,2 111,2 73,6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 100,5 96,4 95,6
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1 089,8 104,9 109,0
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 11 303,2 102,7 115,1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3 307,8 99,5 106,3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2016-cı ilin yanvar-avqust aylarında) 722,1 110,6 106,0
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2016-cı il oktyabrın 1-nə, nəfər) 15089 128,4 72,9
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 110,3 104,8
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [-40-] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115