Makroiqtisadi göstəricilər (2016-cı ilin yanvar-avqust ayı)... Ətraflı

03.10.2016

2016-cı ilin yanvar-avqust ayları faktiki, milyon manat 2016-cı ilin yanvar-avqust ayları 2015-ci ilin yanvar avqust aylarınanisbətən, faizlə Məlumat üçün 2015-ci ilin yanvar-avqust ayları 2014-cü ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu 16 899,2101,3101,2
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 8 303,394,2107,5
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 5 764,492,1117,2
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi 3 397,8108,4 75,6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 89,4 96,095,7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 998,9108,9 111,2
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 9 961,0101,9121,6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2 832,8 101,6 106,4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2016-cı ilin yanvar-iyul aylarında) 723,3 111,2105,5
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2016-cı il sentyabrın 1-nə,nəfər) 15 456 131,5 98,7
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 109,9 104,8
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [-41-] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115