Makroiqtisadi göstəricilər (2016-cı ilin yanvar-iyul ayı)... Ətraflı

29.08.2016

2016-cı ilin yanvar-iyul ayları faktiki, milyon manat 2016-cı ilin yanvar-iyul ayları 2015-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün 2015-ci ilin yanvar-iyul ayları 2014-cü ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu 14 703,6101,3102,8
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 7 320,295,5108,1
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 5 053,193,4119,8
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi 2 877,5105,8 74,8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 78,3 94,997,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 893,1127,7 110,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 8 693,9103,0117,9
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2 454,2 100,2 106,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2016-cı ilin yanvar-iyun aylarında) 720,2 111,4105,3
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2016-cı il avqustun 1-nə nəfər) 15 494 132,5 84,4
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 109,8 104,7
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [-42-] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115