Makroiqtisadi göstəricilər (2016-cı ilin yanvar-iyun ayı)... Ətraflı

10.08.2016

2016-cı ilin yanvar-iyun ayları faktiki,milyon manat 2016-cı ilin yanvar-iyun ayları 2015-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün 2015-ci ilin yanvar-iyun ayları 2014-cü ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu 12 357,9101,8102,8
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 6 293,995,0110,0
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 4 226,789,4126,0
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi 2 298,397,8 70,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 56,2 93,197,8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 766,4113,6 111,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 7 589,4101,7118,3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2 087,1 100,3 105,4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2016-cı ilin yanvar-may aylarında) 740,8 112,2105,3
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2016-cı il iyulun 1-nə, nəfər) 15 232 131,2 84,0
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 109,8104,5
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [-43-] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115