Makroiqtisadi göstəricilər (2016-cı ilin yanvar-may ayı)... Ətraflı

29.06.2016

2016-cı ilin yanvar-may ayları faktiki, milyon manat 2016-cı ilin yanvar-may ayları 2015-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün 2015-ci ilin yanvar-may ayları 2014-cü ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu 10 047,9100,3103,4
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 5 046,995,6106,4
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 3 416,690,7116,4
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi 1 813,494,6 75,8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 46,6 92,297,6
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 600,9110,8 111,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi6 060,5101,6111,1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1 779,8 103,4 108,3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2016-cı ilin yanvar-aprel aylarında) 717,2 112,6104,5
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2016-cı il iyunun 1-nə, nəfər) 14 966 127,1 85,2
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 109,8104,2
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [-44-] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115