Makroiqtisadi göstəricilər (2016-cı ilin yanvar-aprel ayı)

31.05.2016

2016-cı ilin yanvar-aprel ayları faktiki, milyon manat ayları faktiki, milyon manat 2016-cı ilin yanvar-aprel ayları 2015-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün 2015-ci ilin yanvar-aprel ayları 2014-cü ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu 7 834,099,5104,6
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 4 010,597,798,1
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 2 732,290,0110,0
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi 1 448,9100,1 74,0
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 34,7 90,699,7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 480,1110,8 111,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi4 808,1102,9110,1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1 505,4102,3 106,4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2016-cı ilin yanvar-mart aylarında) 712,6 113,0104,5
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2016-cı il mayın 1-nə, nəfər)14 743 126,1 85,2
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 109,9 104,0
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [-45-] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115