Makroiqtisadi göstəricilər (2016-cı ilin yanvar-mart ayı)

06.05.2016

2016-cı ilin yanvar-mart ayları faktiki, milyon manat 2016-cı ilin yanvar-mart ayları 2015-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün 2015-ci ilin yanvar-mart ayları 2014-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu 5 784,1 99,3 104,7
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 2 669,8 93,0 99,2
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 1 825,1 87,3 117,4
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi 1 005,3 103,1 82,1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 28,2 90,4 100,4
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 346,7 108,6 109,5
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3 736,4 103,1111,4
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1 132,9 101,2 104,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2016-cı ilin yanvar-fevral aylarında) 687,1 110,3 105,2
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2016-cı il aprelin 1-nə, nəfər)13 854 119,2 85,0
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 110,3 103,6
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [-46-] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115