Makroiqtisadi göstəricilər (2016-cı ilin yanvar ayı)

01.03.2016

2016-cı ilin yanvar ayı faktiki,milyon manat 2016-cı ilin yanvar ayı 2015-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə Məlumat üçün 2015-ci ilin yanvar ayı 2014-cü ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu 1 718,1 96,6 101,1
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 847,2 103,9 110,3
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 611,7 101,5 150,9
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi 268,0 96,5 109,6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 11,8 94,9 104,2
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 122,5 106,5 114,3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi1 186,5105,0110,6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 380,6 102,6 102,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2015-ci ilin yanvar-dekabr aylarında) 666,7 107,5 105,2
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2016-cı il fevralın 1-nə, nəfər)12 513 108,5 85,5
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 113,2 100,9
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [-47-] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115