Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin dekabr ayı)

03.02.2016

Göstəricilər 2015-ci ilin yanvar-dekabr aylarında faktiki, milyon manat 2015-ci ilin yanvar-dekabr aylarının 2014-cü ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən,faizlə Məlumat üçün 2014-cü ilin yanvar-dekabr aylarının 2013-cü ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən,faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 21 633,9 102,3*) 98,4*)
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 13 699,0 101,6 133,2
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri 9 655,8 104,2 189,8
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 7 244,0 104,6 97,8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 136,8**) 94,9 144,2
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1 540,2 106,7 1 517,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 14 093,1 114,7 112,3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 4 761,8 105,1 106,6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2015-ci ilin yanvar-noyabr aylarında) 657,9 106,6 105,4
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2016-cı il yanvarın 1-nə, nəfər) 12 113 105,8 86,1
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 105,2 101,5

*) fiziki həcm indeksi
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [-48-] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115