Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin noyabr ayı)

24.12.2015

Göstəricilər 2015-ci ilin yanvar-noyabr aylarında faktiki, milyon manat 2015-ci ilin yanvar-noyabr aylarının 2014-cü ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən,faizlə Məlumat üçün 2014-cü ilin yanvar-noyabr aylarının 2013-cü ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 19 898,2 102,5*) 98,5*)
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 12 287,2 102,3 134,5
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri 8 603,0 104,9 190,3
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 6 971,3 94,7 103,9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 125,5**) 95,4 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1 399,7 106,7 113,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 11 921,6 114,7 111,4
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3 944,6 108,2 107,9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2015-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında) 657,7 106,6 105,4
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2015-ci il dekabrın 1-nə, nəfər) 11 992 105,5 85,2
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 104,8 101,6

*) fiziki həcm indeksi
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [-49-] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115