Makroiqtisadi göstəricilər (2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları)... Ətraflı

03.11.2020

Göstəricinin adı 2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları faktiki 2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 22 151,1 95,4 100,3
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 6 687,3 106,3 90,9
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 3 277,3 106,9 73,3
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 4 772,1 105,3 102,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 15 553,7 100,1 103,4
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 2 869,0 70,9 102,4
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 938,4 *) 114,1 104,4
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,5 102,9

*) 2020-ci ilin yanvar-avqust aylarında

 
1 2 3 4 [-5-] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115