Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin oktyabr ayı)

04.12.2015

Göstəricilər 2015-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında faktiki, milyon manat 2015-ci ilin yanvar-oktyabr aylarının 2014-cü ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün 2014-cü ilin yanvar-oktyabr aylarının 2013-cü ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 18 310,1 101,5 *) 99,6 *)
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 10 981,5 103,1 131,4
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri 7834,8 109,6 188,0
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 6 244,3 94,6 104,9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 114,3 95,4 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1 276,9 108,1 113,0
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 10 885,8 115,0 112,1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3 512,8 106,3 107,9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2015-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında) 655,9 106,3 105,7
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2015-ci il noyabrın 1-nə, nəfər) 11 887 105,3 84,1
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 104,8 101,6
*) fiziki həcm indeksi
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [-50-] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115