Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin sentyabr ayı)

05.11.2015

Göstəricilər 2015-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında faktiki, milyon manat 2015-ci ilin yanvar-sentyabr aylarının 2014-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən,faizlə Məlumat üçün 2014-cü ilin yanvar-sentyabr aylarının 2013-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 16 365,3 101,2 *) 98,4 *)
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 9 846,5 106,3 124,2
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri 6 946,2 114,5 174,7
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 3559,8 73,6 106,6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 103,1 107,8 102,6
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1216,6 112,6 108,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 9 649,8 115,1 112,1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3 161,1 106,3 105,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2015-ci ilin yanvar-avqust aylarında) 653,5 106,1 105,7
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2015-ci il oktyabrın 1-nə, nəfər) 11 809 104,8 83,9
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 104,8 101,5
*) fiziki həcm indeksi
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [-51-] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115