Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin avqust ayı)

01.10.2015

Göstəricilər 2015-cü ilin yanvar-avqust aylarında faktiki, milyon manat 2015-cü ilin yanvar-avqust aylarının 2014-cü ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün 2014-cü ilin yanvar-avqust aylarının 2013-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 14 662,7 101,2*) 97,8*)
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 8 648,8 107,5 125,8
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri 6 139,2 117,2 181,5
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 3 171,1 75,6 106,2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması,milyon ton 92,1**) 95,7 102,4
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1008,4 111,2 109,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 8 604,4 121,6 103,9
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2 657,1 106,4 108,9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2015-ci ilin yanvar-iyul aylarında) 650,7 105,6 105,2
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2015-ci il sentyabrın 1-nə, nəfər) 11 755 98,7 89,0
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 104,8 101,5

*) fiziki həcm indeksi
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [-52-] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115