Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin iyul ayı)

26.08.2015

göstəricilər 2015-ci ilin yanvar-iyul aylarında faktiki, milyon manat 2015-ci ilin yanvar-iyul aylarının 2014-cü ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2014-cü ilin yanvar-iyul aylarının 2013-cü ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 13 179,3 102,8 *) 97,4 *)
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 7 520,2 108,1 131,0
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri 5 307,5 119,8 187,8
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 2 747,0 74,8 110,1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 80,9 97,9 -
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 937,1 110,7 112,4
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 7 446,0 117,9 106,9
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2 339,8 106,1 108,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2015-ci ilin yanvar-iyun aylarında) 647,3 105,3 106,4
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2015-ci il avqustun 1-nə, nəfər) 11 697 84,4 103,2
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 104,7 101,6
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [-53-] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115