Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin iyun ayı)

04.08.2015

göstəricilər 2015-ci ilin yanvar-iyun aylarında faktiki, milyon manat 2015-ci ilin yanvar-iyun aylarının 2014-cü ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2014-cü ilin yanvar-iyun aylarının 2013-cü ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 10 976,5 102,8 *) 96,6 *)
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 6 494,1 110,0 134,8
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri 4 632,7 126,0 178,4
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 2 203,7 70,5 108,0
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 70,3 97,8 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 721,0 111,1 112,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 6 584,0 118,3 112,5
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1 991,5 105,4 106,7
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2015-ci ilin yanvar-may aylarında ) 641,9 104,8 106,5
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2015-ci il iyulun 1-nə, nəfər) 11 611 84,0 103,2
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 104,5 101,7
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
**) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [-54-] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115