Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin may ayı)

30.06.2015

göstəricilər 2015-ci ilin yanvar-may aylarında faktiki, milyon manat 2015-ci ilin yanvar-may aylarının 2014-cü ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2014-cü ilin yanvar-may aylarının 2013-cü ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 9 164,7 103,4 *) 96,8 *)
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 5 194,0 106,4 132,6
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri 3 714,6 116,4 2,2 d.
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 1 852,0 75,8 104,7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 58852,9 60330,7 97,6
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 611468,2 554070,8 111,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 5 266,8 111,1 108,5
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1 649,2 108,3 105,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2015-ci ilin yanvar-aprel aylarında) 636,7 104,5 106,1
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2015-ci il iyunun 1-nə, nəfər) 11 773 85,2 103,2
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 104,2 101,9
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
**) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [-55-] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115