Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin aprel ayı)

01.06.2015

göstəricilər 2015-ci ilin yanvar-aprel aylarında faktiki, milyon manat 2015-ci ilin yanvar-aprel aylarının 2014-cü ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2014-cü ilin yanvar-aprel aylarının 2013-cü ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 7 124,4 104,6 *) 97,4 *)
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 3 691,6 98,1 140,6
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri 2 733,8 110,0 2,3 d.
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 1 419,1 74,0 108,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 47,1 99,7 102,0 **)
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 480,7 111,1 111,6 **)
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 116,9 110,1 108,0
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1 412,7 106,4 111,9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2015-ci ilin yanvar-mart aylarında ) 630,7 104,5 106,1
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2015-ci il mayın 1-nə, nəfər) 11 689 85,2 102,6
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 104,0 100,1
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
**) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [-56-] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115