Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin mart ayı)

04.05.2015

göstəricilər 2015-ci ilin yanvar-mart aylarının 2014-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə 2015-ci ilin yanvar-fevral aylarının 2014-cü ilin yanvar- fevral aylarına nisbətən,faizlə Məlumat üçün
2014-cü ilin yanvar-mart aylarının 2013-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 5 086,5 104,7 *) 97,1 *)
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 2 548,9 99,2 137,0
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri 1 855,8 117,4 2,5 d.
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 1 098,4 82,1 102,0
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 36,1 **) 100,4 101,0
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 354,0 109,5 ***) 112,1 ***)
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3 175,2 111,4 113,1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1 076,6 104,5 107,9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-dekabr aylarında) 623,2 105,2 105,8
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2015-ci il fevral 1-nə, nəfər) 11 619 85,0 102,2
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 103,6 102,1
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [-57-] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115