Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin fevral ayı)

02.04.2015

göstəricilər 2015-ci ilin yanvar-fevral aylarında faktiki, milyon manat 2015-ci ilin yanvar-fevral aylarının 2014-cü ilin yanvar- fevral aylarına nisbətən,faizlə Məlumat üçün 2014-cü ilin yanvar-fevral aylarının 2013-cü ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 3 044,6 102,4*) 95,3*)
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 1 532,9 100,9 130,7
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri 1 162,1 134,1 2,7 d.
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 694,1 86,1 99,8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması,milyon ton 24,2 **) 105,2 98,7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 237,2 110,1 ***) 114,3 ***)
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 1 861,8 109,9 106,8
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 672,2 107,3 107,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-dekabr aylarında) 622,3 105,2 105,4
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2015-ci il fevral 1-nə, nəfər) 11 581 85,4 101,6
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 102,8 102,1
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [-58-] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115