Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin yanvar ayı)

04.03.2015

göstəricilər 2015-ci ilin yanvar ayında faktiki,milyon manat 2015-ci ilin yanvar ayının 2014-cü ilin yanvar ayına nisbətən,faizlə Məlumat üçün 2014-cü ilin yanvar ayının 2013-cü ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 1453,5 101,1*) 94,8*)
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 664,2 110,3 133,4
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri 485,9 150,9 3,3 d.
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 319,2 109,6 82,8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 12,3 **) 104,2 98,6
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 125,4 114,3 ***) 113,2 ***)
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 957,0 110,6 106,3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 366,6 102,8 122,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-dekabr aylarında) 620,5 104,6 106,4
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2015-ci il fevral 1-nə, nəfər) 11528 85,5 102,2
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 100,9 102,3
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [-59-] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115